Przeglądy budowlane Łuków Przegląd, Powiat Łukowski Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy sprawnie i fachowo.21-400 Rzezczypospolitej 17 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Łuków. Przeglądy roczne Łuków, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Łuków, ekspertyzy Janusz Górka sekretariat@starostwolukow.pl sekretariat@starostwolukow.pl lubelskie 25 798-74-91

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów mających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Łuków
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Łuków
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Łuków
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Łuków
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Łuków

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Łuków
kontrole techniczne budynków Łuków

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Łuków Portal Łuków Miasto Łuków Przeglądy techniczne Łuków Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku